Thông tin giao hàng

 Đơn hàng dropship sàn thì dropshipper cài đặt địa chỉ shop là

      Kho MaxEcom

   0961951500

19 Tân An - Hùng Vương - TX Phú Thọ