1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với nền tảng dropshipping MaxEcom. Trước khi sử dụng Trang MaxEcom hoặc tạo tài khoản MaxEcom (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ Nền Tảng MaxEcom để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình.

1.1 Dịch Vụ chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang MaxEcom, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Trang MaxEcom và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tags, nội dung, chương trình, hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang MaxEcom hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang MaxEcom (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi MaxEcom.

1.2 Bằng việc sử dụng Dịch vụ hay tạo Tài khoản tại MaxEcom, bạn đã chấp nhận không hủy ngang và đồng ý với những Điều khoản dịch vụ này, bao gồm những điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và/hoặc có liên quan.

1.3 Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào trang MaxEcom.

1.4 Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định Pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để mở tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ.

1.5 MaxEcom bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang MaxEcom hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

2. Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền

2.1 MaxEcom coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang MaxEcom, Người Sử Dụng:

a. cho phép MaxEcom thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như bạn cung cấp cho MaxEcom;

b. đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và MaxEcom; và

c. sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

2.2 Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.

2.3 Một số Dịch vụ của MaxEcom cho phép Người sử dụng tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Người sử dụng giữ mọi quyền sở hữu trí tuệ mà Người sử dụng có đối với nội dung đó.

2.4 Nếu Người sử dụng gửi phản hồi hoặc đề xuất về Dịch vụ của MaxEcom, MaxEcom có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của Người sử dụng mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.

2.5 Hệ thống tự động của MaxEcom phân tích nội dung của Người sử dụng để cung cấp cho Người sử dụng các tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.

3. Điều khoản sử dụng

3.1 Quyền được phép sử dụng Trang MaxEcom và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, MaxEcom có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng, có thông báo hoặc không cần thông báo.

3.2 Người Sử Dụng không được phép:

(a) tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b) vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba;

(c) đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d) sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

(e) giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được tryền tải thông qua Dịch Vụ;

(f) gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang MaxEcom;

(g) gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dich Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của MaxEcom;

(h) sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

(i) sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

(j) mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau để tạo đơn hàng giả hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;

(k) truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử MaxEcom, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

(l) cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được MaxEcom áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi MaxEcom;

(m) khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(n) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà Người sử dụng không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(o) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

(p) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(q) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(r) can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang MaxEcom;

(s) thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

(t) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(u) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

(v) sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

(w) xâm phạm các quyền của MaxEcom, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

(x) sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

(y) liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

3.3 Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng MaxEcom có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu MaxEcom hoặc theo quan điểm của MaxEcom thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của MaxEcom, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

4. Tài khoản của Người sử dụng

4.1 Người sử dụng có thể cần có Tài khoản để sử dụng một số Dịch vụ của MaxEcom. Người sử dụng có thể tạo Tài khoản của riêng mình; hoặc Tài khoản của Người sử dụng có thể được chỉ định bởi quản trị viên của MaxEcom trong trường hợp Người sử dụng cho phép.

4.2 Tài khoản MaxEcom được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ Người sử dụng nào. Tài khoản không đồng nghĩa Người sử dụng có thể sử dụng tất cả các dịch vụ MaxEcom cung cấp.

4.3 Để bảo vệ Tài khoản của mình, hãy giữ bí mật mật khẩu. Người sử dụng chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản của Người sử dụng. Cố gắng không sử dụng lại mật khẩu Tài khoản trên các ứng dụng của bên thứ ba.

5. Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ

5.1 MaxEcom có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và MaxEcom cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.

5.2 Người sử dụng có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của MaxEcom bất kỳ lúc nào. MaxEcom cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho Người sử dụng hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của MaxEcom bất kỳ lúc nào.

5.3 MaxEcom tin rằng Người sử dụng sở hữu dữ liệu của Người sử dụng và việc bảo toàn quyền truy cập của Người sử dụng đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu MaxEcom ngừng một Dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, MaxEcom sẽ cung cấp cho Người sử dụng thông báo trước hợp lý và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.

5.4 Trong trường hợp Người sử dụng lựa chọn chấm dứt sử dụng dịch vụ, Người sử dụng có thể nhận 100% số tiền Người sử dụng có trên hệ thống theo chính sách sử dụng dịch vụ của MaxEcom.

6. Phản hồi

MaxEcom luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp MaxEcom cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của MaxEcom dưới đây:

6.1 Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên Trang MaxEcom.

6.2 Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.

6.3 Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.

6.4 Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận.

7. Về các Điều khoản

7.1 MaxEcom có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của MaxEcom. Người sử dụng nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Nếu Người sử dụng không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, Người sử dụng nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

7.2 Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

7.3 Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa MaxEcom và Người sử dụng. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

7.4 Nếu Người sử dụng không tuân thủ các điều khoản này và MaxEcom không hành động ngay, điều này không có nghĩa là MaxEcom đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà MaxEcom có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

7.5 Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRANG MAXECOM, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.